Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Majuri Kiinteistöt Oy:n (jäljempänä Majuri Kiinteistöt) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 09.04.2022. Viimeisin muutos 09.04.2022.

Käsittelemme asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme yhteyshenkilöiden henkilötietoja vastuullisesti toteuttaaksemme meille annetun toimeksiannon. Lisäksi henkilötietoja saatetaan käyttää tuottamiimme palveluihin liittyen asiakasviestintään ja markkinointiin, asiakas- ja koulutustilaisuksiin sekä verkkopalveluihimme. Tietosuoja on eräs painopistealueistamme, joten yksityisyytesi kunnioittaminen on meille kunnia-asia.

Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin:

 • Millaisia tietoja käsittelemme ja mistä saamme tiedot
 • Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperusta
 • Kuinka kauan säilytämme tietoja
 • Käytämmekö sivustolla evästeitä
 • Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on
 • Mihin tietoja siirretään
 • Mihin tietoja luovutetaan
 • Miten tiedot suojataan
 • Milloin tietosuojalauseketta on päivitetty

Huomioithan, että majurikiinteistot.fi -verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä kolmannen osapuolen sivustoihin (kuten esim. Maanmittauslaitos). Emme vastaa näistä sivustoista, ja pyydämme sinua tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin erikseen.

Rekisterinpitäjä

Majuri Kiinteistöt Oy, Niemenkuja 1, 35300 Orivesi

Muut yhteystiedot

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sauli Majuri,

sauli.majuri@majurikiinteistot.fi

+358408710279

Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri. Tietoja käytetään toimeksiantojen toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

Millaisia tietoja käsittelemme ja mistä saamme tiedot?

Käsittelemme asiakkaistamme ja yhteistyökumppaneistamme toimeksiannon/sopimussuhteen tai sellaisen valmistelun kannalta tarpeellisia tietoja, kuten yhteyshenkilön nimi, asema, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteydenotot sekä yrityksen tiedot, kuten y-tunnus, osoite ja laskutustiedot. Saamme tiedot pääasiallisesti asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta itseltään asiakas-/sopimussuhteen kestäessä.

Potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden tietoja, kuten nimi, asema yrityksessä, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, keräämme julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksen tietopalvelusta tai verkkosivustomme yhteydenottolomakkeen kautta.

Lisäksi henkilötietoja voidaan lainsäädännön sallimissa tilanteissa kerätä ja päivittää myös kolmansien osapuolien ylläpitämistä rekistereistä, kuten Digi- ja väestötietovirastosta, kaupparekisteristä, Suomen Asiakastiedosta, Yritystietojärjestelmästä ja luottotietoyhtiöiden luottotietorekistereistä tai muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperusta?

​Käsittelemme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme yhteyshenkilöiden tietoja täyttääksemme toimeksiannon, pitääksemme asiakkaisiimme yhteyttä ja laskuttaaksemme palveluistamme sekä täyttääksemme sopimuksen mukaiset velvollisuutemme. Tämä käsittely perustuu sopimukseen, jonka olemme tehneet rekisteröidyn kanssa tai oikeutettuun etuun, joka perustuu rekisteröidyn edustaman organisaation ja Majuri Kiinteistöjen väliseen sopimussuhteeseen. Potentiaalisten asiakkaidemme tietoja käsittelemme markkinoidaksemme palveluitamme.

Laskutustietoja ja asiakkaan tunnistamiseksi tarvittavia tietoja säilytämme lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi.

Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Säilytämme asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöiden tietoja asiakas-/sopimussuhteen keston ajan sekä sen jälkeen niin kauan kuin on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden, kuten kirjanpitolainsäädännön tai rahanpesulainsäädännön, noudattamiseksi. Toimeksiannon päätyttyä voimme olla sinuun myös yhteydessä, sillä haluamme kuulla, miten olemme onnistuneet ja voimmeko olla avuksi jossakin toisessa toimeksiannossa.

Potentiaalisista asiakkaista tulee useimmiten asiakkaitamme, mutta jos jostain syystä näin ei käy, poistamme järjestelmistämme henkilön tiedot kohtuullisen ajan kuluessa yhteydenotosta, kuitenkin viimeistään yhteydenottoa koskevan kalenterivuoden päättyessä.

Käytämmekö sivustolla evästeitä?

Voimme kerätä majurikiinteistot.fi -sivustolla vierailevan käyttäjän päätelaitetta ja sivustomme vierailua koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän selaimen muistiin. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Emme saa evästeiden avulla tietoomme henkilötietoja, joiden perusteella voisimme suoraan tunnistaa verkkosivuston käyttäjän (kuten nimi tai sähköpostiosoite). Käyttäjä voi halutessaan antaa suostumuksen tai kieltäytyä suostumuksen antamisesta hänelle esitettyjen evästevalintojen kautta.

Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

Kuuntelemme asiakkaitamme sekä yhteistyökumppaneitamme ja haluamme käyttää tietoja toivomallasi tavalla. Löydät alta tietosuojalainsäädännön edellyttämän informaation oikeuksistasi, mutta jos jokin tietojesi käsittelyssä arveluttaa sinua, otathan meihin yhteyttä. Yhteystietomme löytyvät tästä dokumentista ja myös verkkosivustomme kohdasta ”Ota yhteyttä”.

 • Tietoihin pääsy: Jos haluat tarkistaa sinusta tallennetut tiedot, ota meihin yhteyttä sähköpostitse tai muuten kirjallisesti ja liitä viestiin riittävät tiedot, jotta voimme tunnistaa sinut luotettavasti.
 • Tietojen korjaaminen: Jos tiedoissa on virheitä tai puutteita, niin teemme pyynnöstäsi tietoihin tarvittavat korjaukset ja täydennykset.
 • Käsittelyn vastustaminen: Markkinointia tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, voit vastustaa ottamalla meihin yhteyttä.
 • Tietojen poistaminen: Poistamme henkilötiedot, kun emme enää tarvitse niitä yllä kuvattuja käyttötarkoituksia varten. Voit myös itse pyytää tietojesi poistamista.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa.
 • Rekisterinpitäjänä vastaamme asiakkaalle niin pian kuin mahdollista, viimeistään kuitenkin EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Mihin tietoja luovutetaan tai siirretään?

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Toki käytämme yhteistyökumppaneita tietojen käsittelyssä. Esimerkiksi asiakastieto- ja laskutusjärjestelmän tarjoajalla, kirjanpitäjällämme, sähköposti- ja tiedontallennuspalveluiden tarjoajilla sekä verkkosivuston ylläpitäjällä on pääsy henkilötietoihin. Ne ovat henkilötietojen käsittelijöitä, jotka eivät kuitenkaan saa käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti Euroopan talousalueen (”ETA”) sisällä, mutta osa kumppaneidemme alihankkijoista voi toimia EU/ETA-alueen ulkopuolella. Jos tietojen käsittely edellyttää niiden siirtoa EU/ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme, että siirto tapahtuu tietosuojalainsäädännön edellyttämin tavoin, esimerkiksi EU:n komission mallisopimuslausekkeita hyödyntäen.

Miten tiedot suojataan?

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tätä tietosuojalauseketta on päivitetty seuraavasti: Versio 1.0: Ei päivityksiä