Mitä laki sanoo huoneistotietojärjestelmästä?

Huoneistotietojärjestelmä

Laki huoneistotietojärjestelmästä (1328/2018) velvoittaa siirtämään osakeluettelot vuoden 2023 loppuun mennessä

Lain tavoitteena on toteuttaa asunto-osakeyhtiön osakkeiden paperisista osakekirjoista luopuminen ja luoda niiden vaihdantaa, omistusta ja vakuuskäyttöä palveleva, luotettava kirjaamisjärjestelmä. Lisäksi kirjaamisjärjestelmän avulla tuotetaan tietoa tutkimusta ja tilastointia varten sekä muihin yhteiskunnan tietotarpeisiin.

Listasimme tärkeimmät HTJ-lain tulkinnat alle

Mitä HTJ-laissa säädetään?

Laissa säädetään osakehuoneistorekisterin pitämisestä ja rekisterin tietosisällöstä. Maanmittauslaitos on osakehuoneistorekisterin ja hallintakohderekisterin pitäjä sekä vastaa huoneistotietojärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä.

Osakehuoneistorekisteriin kerätään osakkeiden omistustiedot

Huoneistotietojärjestelmän ytimessä ovat osakkeiden omistajaa ja panttioikeutta koskevat tiedot. Lisäksi rekisteriin merkitään hakemuksesta muita osakkeeseen kohdistuvia rajoituksia. Tätä tarkoitusta palvelevasta rekisteristä käytetään nimeä osakehuoneistorekisteri.

Hallintakohderekisteriin kerätään osakkeiden arvokomponentit

Huoneistotietojärjestelmän toinen tehtävä on toimia väylänä tietoon, joka kertoo siitä taloudellisesta ja teknisestä kokonaisuudesta, johon osakkeen arvo perustuu (esimerkiksi isännöitsijäntodistuksen tiedot, yhtiöön suoritetut korjaukset ja perusparannukset). Tähän liittyvää rekisteriä kutsutaan hallintakohderekisteriksi.

Mitä vaikutuksia lain toimeenpanemisella on?

Lain perusteluissa todetaan sen vaikutuksista muun muassa, että paperisista osakekirjoista luopuminen tuo merkittäviä välillisiä säästöjä, kun osakekirjojen siirtoon liittyvät toimenpiteet vaihdannan ja luotonannon yhteydessä muuttuvat digitaaliseen muotoon. Toisaalta siirtymävaiheessa osakekirjojen toimittaminen mitätöintiä varten aiheuttanee kustannuksia osakkeensaajille, välitysliikkeille ja luottolaitoksille. Vaikutukset kansalaisille kohdistuvat ensisijaisesti osakkeenomistajiin, hallituksen jäseniin ja muihin luottamustehtävää hoitaviin. Paperisista osakekirjoista luopuminen merkitsee osakekirjojen säilytykseen liittyvien riskien poistumista.

Mitä laki määrää tietojen luovuttamisesta?

Maanmittauslaitos päättää huoneistotietojärjestelmän tietojen luovuttamisesta. Yhtiöllä on kuitenkin aina oikeus saada sellaisia tietoja, joita se tavanomaisessa toiminnassaan tarvitsee, ja osakkeenomistajalla on oikeus saada itseään koskevia tietoja ilman käyttölupaa.

Palvelupaketti HTJ-siirron suorittamiseen

Majuri Kiinteistöt Oy on tehnyt yhteistyötä Maanmittauslaitoksen kanssa ja kehittänyt Huoneistotietojärjestelmää koskevan palvelupaketin, jolla on tarkoitus auttaa HTJ-järjestelmään siirtymisessä erityisesti pienempiä taloyhtiöitä, joilla ei tyypillisesti ole käytössään ammatti-isännöintiä tai erillistä isännöinnin tietojärjestelmää.

Maanmittauslaitos
Majuri Kiinteistöt Logo

Htj-siirron palvelupaketti loppuvuoden tarjouksessa!

Perusmaksu / Asunto Oy
99€

(ovh. 149€), Sis. Alv 24%

Siirtomaksu / Huoneisto
25€

(ovh. 39€), Sis. Alv 24%

Pyydä erillinen tarjous yli 8 asunnon As Oy:n siirtämisestä

Mitä palvelupaketin hinta sisältää?

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen noutaminen Patentti- ja rekisterihallituksen palvelusta.

Tietojen tarkastaminen ja kirjaaminen yhtiöjärjestyksen ja osakeluettelon mukaisesti: Yhtiön perustiedot; Alueet ja rakennukset; Osakeryhmät ja omistajat; Erityyppisten mahdollisten rajoitusten merkitseminen.

Tietojen hyväksyminen ja siirron suorittaminen huoneistotietojärjestelmään

Huoneistotietojärjestelmän ensimmäiset rekisteritulosteet

Maanmittauslaitoksen infokirje jaettavaksi osakkeenomistajille: miten tulee toimia siirron jälkeen?

lähetämme ilmaisen htj-tietopaketin sähköpostiinne

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Mitä laki sanoo huoneistotietojärjestelmästä?

Lakia (Laki huoneistotietojärjestelmästä 28.12.2018/1328) sovelletaan huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistusta ja panttausta ja osakkeiden omistuksen perusteella hallittavia kohteita koskevien rekistereiden ja asiointijärjestelmän (huoneistotietojärjestelmä) ylläpitoon sekä niissä tapahtuvaan tietojen käsittelyyn.

Kuka ylläpitää huoneistotietojärjestelmää?

Maanmittauslaitos vastaa huoneistotietojärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä. Maanmittauslaitos on sekä osakehuoneistorekisterin että hallintakohderekisterin ylläpitäjä.

Mitä tietoja huoneistotietojärjestelmästä saa?

Maanmittauslaitos päättää lain määräämällä tavalla huoneistotietojärjestelmän tietojen luovuttamisesta. Yhtiöllä on kuitenkin aina oikeus saada sellaisia tietoja, joita se tavanomaisessa toiminnassaan tarvitsee, ja osakkeenomistajalla on oikeus saada itseään koskevia tietoja ilman käyttölupaa.

Mitä jos taloyhtiötä ei siirrä huoneistotietojärjestelmään ajoissa?

Maanmittauslaitos perii myöhästymismaksun asunto-osakeyhtiöistä, jotka siirretään myöhässä järjestelmään. Siirtotoimenpiteet kannattaa aloittaa välittömästi, jos siirrossa tulee kiire, myös Maanmittauslaitoksen neuvontapalvelut saattavat merkittävästi ruuhkautua.

Kuka on asunto-osakeyhtiössä vastuussa huoneistotietojärjestelmään siirtymisestä?

Vastuu on taloyhtiön hallituksella. Osakeluettelon siirron tekeminen edellyttää taloyhtiön hallituksen päätöstä. Siirtopalvelussa on annettava päivämäärä, jolloin taloyhtiön hallitus on tehnyt päätöksen osakeluettelon siirrosta. Siirron toteutus on tämän jälkeen mahdollista toteuttaa myös palvelupaketin avulla.

Mistä tiedän, onko asunto-osakeyhtiöni jo siirtynyt huoneistotietojärjestelmään?

Asunto-osakeyhtiön hallitus on velvollinen tiedottamaan kaikkia osakkeen omistajia välittömästi, kun siirto on suoritettu. Isännöitsijäntodistukseen on myös merkittävä tieto siitä, kuuluuko taloyhtiö huoneistotietojärjestelmään.

Tarvitsetko apua tai kaipaatko lisätietoa?

Jätä yhteydenottopyyntö, olemme pikimmiten yhteydessä puhelimitse.